Read more about the article شروع ساخت خشک کن پالت برای آقای خلیل وند در میاندوآب
دستگاه خشک کن پالت با آقای خلیل وند

شروع ساخت خشک کن پالت برای آقای خلیل وند در میاندوآب

شروع همکاری تیم ونون وود برای ساخت یک دستگاه خشک کن پالت با آقای خلیل وند در شهر میاندوآب آغاز شده است. این خشک کن پالت دارای ابعاد زیر می…

ادامه خواندنشروع ساخت خشک کن پالت برای آقای خلیل وند در میاندوآب