ایده های بهتر ساختن اتاق خواب

ایده های بهتر ساختن اتاق خواب

ایده های بهتر ساختن اتاق خواب و تبدیل آن به محيطی آرام و دنج

سؤالی که در ابتدای کار ممکن است برای شما پيش بياید این است که چطور می توان این کار را به درستی انجام داد. خيلی راحت ، فقط کافی است که روش ھای توصيه شده در بهتر ساختن اتاق خواب که در ادامه این مقاله از ونون وود آورده شده را اجرا کنيد. بنابراین تا انتها با ما همراه باشید.

 • کشف مدل ھای مورد نظر

زمانی که برای خرید لوازم به فروشگاه می روید، مطمئناً ھر آنچه را که دوست دارید تھيه می کنيد. اما اغلب طراحان و مھندسين معمار رنگ ھا و طرح ھایی را توصيه می کنند که در حين ورود به اتاق خواب شما را تحت تأثير قرار می دھد.

 • تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھيد

از طرح ھا و مدل ھایی استفاده کنيد که توجه ھمگان را به خود جلب کند و تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھيد.

نقطه کانونی با تخت خواب

 • اضافه کردن و بلند کردن ارتفاع تخت

ارتفاع تخت خواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً۴٠ cm می باشد. اگر تخت خواب شما خيلی کوتاه است می توانيد از پله ھای عمودی برای افزایش ارتفاع تخت استفاده کنيد.

 • تشک رویی تخت

بھتر است برای این منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنيد که ھم ظاھر زیبایی دارند ھم بسيار نرم و مناسب ھستند.

 • نصب یک سایبان

با استفاده از یک تکه پارچه یا پرده، ھمچنين با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توانيد سایبانی برای تختتان بسازید. به این ترتيب که چوب ھا را به دیوار نصب کرده و فضایی را ایجاد کنيد که اطراف آن توسط پارچه یا پرده محصور شده باشد.

نصب یک سایبان

 • استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب

صورتی یکی از رنگ ھایی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زیباتر کردن اتاق استفاده می کنند. اما رنگ رؤیایی که می توان از آن استفاده کرد قرمز یا عنابی روشن است.

 • اتاق خواب خود را به صورت محلی عجيب اما قابل توجه درآورید

شما به راحتی می توانيد اتاق خواب خود را با استفاده از وسایل عجيب و غریب اما زیبا که ھر کدام به نحوی نيز می توانند تک باشند تزئين کرده و اتاقی جذاب و زیبا بسازید.

 • ساختن اتاق خواب رؤیایی

شما می توانيد با استفاده از طرح ھا و مدل ھایی خاص ، ھمچنين با چينش صحيح وسایل و در نهایت با استفاده از رنگ سفيد خالص و یا حتی استفاده از رنگ ھای روشن، اتاق خوابی رؤیایی برای خود خلق کنيد.

 • استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک

می توانيد برای تزئين تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھایی به شکل ھای مختلف استفاده کنيد ؛ به این ترتيب که آنھا را بر روی تخت قرار داده و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای متفاوت می توانيد منظره ھای مختلفی ایجاد کنيد.

 • ساختن یک جایگاه نشيمن در کنار پنجره

شما می توانيد در زیر پنجره، محلی را ایجاد کنيد که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن قرار داد و ھم بر روی آن نشست. اگر قصد دارید از این محل به عنوان جایگاهی برای نشستن استفاده کنيد می توانيد از یک بالش بزرگ برای این منظور استفاده کنيد.

ساختن یک جایگاه نشيمن در کنار پنجره

 • ایجاد محلی پنهانی برای تلویزیون

شما می توانيد محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دید ھم نباشد و فقط در ھنگام استفاده قابل رؤیت باشد، برای این منظور در نظر بگيرید که می تواند یک صندوق و یا حتی یک سکو باشد.

 • تزئين اتاق خواب با استفاده از انواع لامپ ها

اگر از این اصل که ” سودمندی بر زیبایی ارجحيت دارد” صرف نظر کنيم می توانيم با استفاده از انواع لامپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئين کنيم.

 • مرتب کردن شلوغی ھا

با کنترل کردن لوازم اتاقمان، به راحتی می توانيم اتاقی مرتب و منظم داشته باشيم. مثلا مرتب کردن سی دی ھای درھم و برھم، مرتب کردن کامپيوتر، منظم کردن بالش ھا و انواع آن.

 • ایجاد یک ميز به عنوان جایگاھی برای برخی وسائل

این کار می تواند یک مدل جالب برای اتاق خواب باشد. ميزی برای قراردادن انواع لباس ھا و یا ميزی برای آثار نقاشی و غيره

میز برای قرار دادن لوازم

 • اھميت دادن به ایجاد یک فضای آرام و خلوت

شما می توانيد با داشتن یک اتاق مرتب و تميز و البته زیبا، محلی آرام و خلوت و ھمچنين صميمی برای خود و دیگران ایجاد کنيد.

 • استفاده از شمع

شما می توانيد با استفاده از تعدادی شمع معطر بر زیبایی اتاق خود بيفزائيد و محيطی با نوری رؤیایی را خلق کنيد.

 • استفاده از گل ھای تازه برای تزئين

استفاده از گل نيز می تواند راهی برای زیباتر کردن اتاق خواب باشد؛ با توجه به این نکته که برخی از افراد طرفدار گل ھای خشک ھستند و برخی دیگر طرفدار گل ھای تازه که این کار با توجه به سليقه و علایق شخصی انجام می گيرد.

 • وجود پنجره

وجود حتی یک پنجره در اتاق خواب می تواند یک فضای دل انگيز را ایجاد کند.

پنجره در اتاق خواب

 • انتخاب لوازم صحیح و متناسب

برای آراستن اتاق خواب انتخاب رنگ مناسب، نوع پارچه ای که برای رویه تشک استفاده می شود و تعيين نوع فرش مؤثر است. به عنوان مثال، این که از چه نوع پارچه ای برای تشک و یا بالش ھا استفاده می کنيم ( ترمه، مخمل و غيره ) مهم است.

 • استفاده از سيستم ھای صوتی

بهره بردن از یک سيستم صوتی امکان لذت بردن از انواع موسيقی ھا را به ما می دھد و محيطی جذاب را خلق می کند.

 • استفاده از وسائل معطر

علاوه بر استفاده از شمع ھای معطر ، می توانيم از وسایل معطر دیگری نيز استفاده کنيم. مثلا ًمی توانيم کاغذھایمان را قبل از استفاده آغشته به عطر مورد علاقه مان بکنيم و برای معطر شدن فضا، آن را آویزان کنيم.

 • ایجاد یک فضا برای نشستن

با استفاده از تعدادی صندلی، نيمکت و انواع آن می توان به راحتی فضایی را برای نشستن ایجاد کرد.

 • استفاده از وسائل و ایده ھای شخصی

برخی از افراد مجموعه ای از برخی وسائل را در اختيار دارند مانند مجموعه ای از عروسک ھا، کتاب ھا و… که با استفاده از این مجموعه ھا طرح ھای زیبایی را می توانند در اتاقشان ایجاد کنند.

 • ساختن یک شومينه یا بخاری

در نظر گرفتن فضایی برای قراردادن شومينه یا بخاری نيز می تواند بسيار مهم باشد. با نصب یک بخاری و یا ایجاد یک شومينه می توانيد باعث ایجاد تغيير در اتاق خوابتان شوید و طرحی جدید را ایجاد کنيد.

ساختن یک شومينه یا بخاری

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

 • Wood Dryer

 • Pallet Dryer

 • Economic Wood Dryer

 • High Temperature Dryer

 • Termowood

Contact Us