تعاریف و اطلاعات عمومی پایه و الزامات و اجرا و پیاده سازی ترمووود – قسمت پنجم

اجرا و پیاده سازی ترمووود

الزامات و اجرا و پیاده سازی ترمووود

در این مقاله از سری مقالات تخصصی ونون وود، در زمینه تعاریف و اطلاعات عمومی پایه و الزامات اجرا و پیاده سازی ترمووود قصد داریم مفاهیم زیر را با هم بررسی کنیم.

 • فصل پنجم: حمل و نقل
 • فصل ششم: حفاظت ونگهداري

 

الزامات و اجرا و پیاده سازی ترمووود : حمل و نقل

 • حمل الوارهاي چوبی باید به شکلی صورت پذیرد که تحت هیچ شرایطی فاصله بین تکیه گاه ها از 60 سانتی متر بیشتر نباشد. الوارهاي چوبی در صورت امکان از ضخامت بر روي تکیه گاه قرار گیرند.
 • در بستن چوب ها می باید دقت شود تا فشار اضافی به چوب وارد نگردد و باید از تسمه استفاده نموده و در جایی بر چوب سوار شود که در زیر چوب تکیه گاه باشد.
 • قبل از تسمه کردن دقت شود در محل تماس با چوب مواد انعطاف پذیر مناسب به ضخامت کافی قرار داده شود تا سطح چوب دجار لهیدگی و آسیب نگردد .
 • چیدمان چوب ها به نحوي صورت پذیرد که چوب هاي سنگین تر)با ضخامت بالاتر( بر روي چوب هاي سبکتر فشار مضاعف وارد نسازد.
 • در بارگیري و تخلیه نهایت دقت بعمل آید تا از برخوردي که باعث کوبیدگی، لهیدگی و خراش را باعث می شود جلوگیري به عمل آید.
 • در هنگام حمل کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی مد نظر قرارگیرد و قرارگیري به شکلی که سر و ته چوب ها آزاد بوده و با طول بیشتر از 100 سانتیمتر رها شود به شدت پرهیز شود.

دکوراسیون ترمووود

الزامات و اجرا و پیاده سازی ترمووود : حفاظت و نگهداري

چوب در معرض آب و هوا

چوب در معرض آب و هوا با روغن رنگدانه دار، رنگ چوب، روغن جلا یا رنگ تیره قابل عمل آوري است. انتخاب یک رنگ رقیق براي عمل آوري چوب در معرض آب و هوا عاقلانه است زیرا روغن هاي بی رنگ، رنگ هاي نیمه شفاف چوب یا جلاها، حفاظت کافی در برابر تشعشع ماوراء بنفش ایجاد نمی کند. چوب روغن کاري شده، آب و آلودگی را دفع می کند. عمل آوري تکمیلی باید یک بار یا دو بار در سال و بلافاصله هنگامی که سطح چوب آب را با سرعت باور نکردنی جذب می کند، صورت گیرد. روغن همیشه بهترین گزینه براي پرداخت سطح روغن کاري شده پیشین است.

 

کف پوش

تخته هاي کف پوش ساخته شده از چوب کاج، یا درختان خزان پذیر را می توان با پوشش هایی روکش کرد که براي چوب هاي معمولی ساخته شده اند. روشهاي مناسب عمل آوري سطح شامل جلا، واکس و روغن کاري می شود. این موارد بایدهمیشه بر اساس دستورالعمل ارائه شده از سوي تولید کنندگانشان مصرف شوند. در زمان نگهداري و عمل آوري تکمیلی باید به دستورالعمل ها توجه یکسان نشان داد. پیرو روش هاي معمول نگهداري طبق دستورالعمل هاي فنی بهترین روش نگهداري و حفظ زیبایی و دوام رنگها درکف DECKING استفاده از کاورهاي )پوشش ها( برزنتی با رنگ روشن و یا شمعی به رنگ نقره اي می باشد .

روش اجرا بدین صورت است که ، به اندازه سطح مورد نظر پوشش هاي برزنتی یا شمعی تهیه نموده و با نصب حلقه هاي فلزي کنار آنها و تعبیه قلاب هاي فلزي کنار سطوح کف چوبی اجرا شده ، سطوح را در زمان ها یا فصول غیرقابل استفاده پوشش می دهند و در صورت نیاز به استفاده مجدد پوشش را جمع کرده سطوح تمیز آماده می باشد. این امر باعث طولانی تر شدن دوام رنگ و چوب می گردد .

لازم به ذکر است کلیه چوب هاي عمل آوري شده و غیر عمل آوري شده، سوزنی برگان و پهن برگان در مکان هایی که به عنوان پوشش کف استفاده می شوند دچارکم رنگی زود هنگام می گردند،که این امرعمدتا به دلیل زاویه تابش آفتاب مستقیم و سایش ناشی از تردد و استقرار آب ، باران و برف فصلی می باشد. ضمنا چوب هاي سوزنی برگ خش پذیري بیشتري نسبت به چوب هاي پهن برگ خواهند داشت . با توجه به اطلاعات مذکورچوبهاي استفاده شده در کف نه در خصوص رنگ و نه در خصوص خش داراي گارانتی شرکتی نمی باشند . در صورت نیاز به recoat )رنگ کاري مجدد( به منظور حفظ زیبایی پروفیل هاي کف ، عوامل واحد خدمات پس از فروش با پرداخت سوبسید ویژه توسط شرکت، عملیات تجدید رنگها را انجام خواهند داد.

 

پاسیو و تراس ترمووود

پاسیو و تراس

روغن ها یا رنگ هاي نیم شفاف چوب که براي حفظ رنگ طبیعی ترموود به آنها اضافه شده است، براي عمل آوري تخته هاي تراس که از کاج اصلاح شده حرارتی ساخته شده اند، بسیار مناسب است. براي این که رنگ تا حد امکان یکنواخت باشد باید فقط لایه هاي نازك رنگ چوب یا روغن رنگدانه دار استعمال شود. نباید اجازه داد که چاله هاي آب روي سطح محصول ایجاد شود. تراس هاي با پوشش رنگ مخصوص ترموود می باید بسته به نیاز با پوشش مجدد مراقبت شوند. این رنگ مخصوص براي دفع آب و آلودگی ، طراحی شده اند. باید به محض این که چوب اولین نشانه هاي جذب آب را نشان داد ، عمل آوري انجام شود. یک دست رنگ مخصوص ترموود بهترین عمل آوري را پدید می آورد. جلا یا رنگ هاي چوب که لایه اي را روي سطح چوب تشکیل می دهند، نباید روي کف تراس استعمال شوند. این لایه به دلیل تغییر رطوبت پوسته پوسته می شود.

 

سونا

پرداخت دیوارها و نیمکت هاي ترموود سونا ضرورت ندارد. با این حال، پرداخت باید مثل آنچه در سوناي ساخته شده از چوب معمولی انجام می شود، صورت گیرد.سطوحی که با محصولات آماده شده) رنگ شده( براي سونا پرداخت می شوند را می توان به راحتی تمیز نگه داشت. توصیه می شود که سطوح بریده شده تخته ها با دقت با همان مواد مربوط به پوشش دیواره ها ) رنگ مخصوص ترموود( پوشش شوند. دیواره ها و نیمکت هاي سونا را هم می توان با پوشش رنگ، پرداخت مجدد نمود .

سونا ترمووود

فواصل عمل آوري

ساختمانها، سازه ها و مصالح ساختمانی که اساساً در فضاي بیرون هستند، نسبت به تغییرات هوازدگی و فشار محیطی بسیار حساس اند. معمولاً پیشنهاد می شود که یک سطح که با رنگ نیمه شفاف چوب حفاظت شده است، باید مجدداً هر 2 – 6 سال عمل آوري شود، در حالی که فواصل عمل آوري براي محصولات مات بین 6 – 10 سال است. با این حال حتی جهتی که ساختمان رو به آن است ، می تواند باعث تفاوت در میزان تخریب گردد. بدین معنی که سطحی که آفتاب گیر است نیاز بیشتري به مراقبت و عمل آوري مجدد دارد.

فازهاي نگهداري شامل دو بخش ذیل است :

 1. نگهداري تخته هاي چوبی قبل ازنصب
 2. نگهداري تخته هاي چوبی پس از نصب

 

نگهداري تخته هاي چوبی قبل از نصب

موارد ذیل می باید در نظر قرار گیرد:

1 – انبار داراي قفل و مجزا تهیه گردد. دور از دسترس سایرعوامل درگیر در پروژه بوده تا به چوبها آسیب وارد نگردد.

2 – به جهت جلوگیري از کثیف شدن و تاثیر عوامل جوي، بهتر است رو و زیر تخته هاي چوبی پوشیده باشد.

3 – حتماً می باید زیر تخته هاي چوبی ، چوب زیر سري به فواصل حداکثر 60 سانتیمتر به ابعاد 50*50 قرار داده شود تا از تماس مستقیم به سطح زمین جلوگیري بعمل آید.

4 – تهویه مناسب صورت گرفته و مکان بدون رطوبت، ریزش و آب گرفتگی باشد.

5 – قابل دسترسی توسط حیوانات از قبیل موش و حشراتی چون موریانه نباشد.

6 – ترتیب چیدمان به نحوي صحیح اعمال شود. چیدمان به نحوي باشد که اولاً فشار مضاعف به الوارها وارد نگردد و بدین منظور باید الوارهاي با ضخامت و طول بیشتر در زیر قرارگرفته و الوارها به صورت ردیف هاي یک در میان عمود بر یکدیگر قرار داده شده و فاصله مناسب جهت عبور هوا و دست جهت برداشتن و قراردادن میسر گردد، ثانیاً ترتیب قرارگیري به نحوي باشد که چوبهایی که در اولویت مصرف هستند در دسترس باشند.

7 – از تابش مستقیم آفتاب اجتناب شود.

8 – مواد آتش زا در محل انبارداري چوب مطلقاً نگهداري نشود. به جهت اطفاء حریق کپسول هاي مهار آتش از نوعهاي 1 یا 2 یا 3 موجود باشد.

9 – چوبهاي پرت هر روز به انبار انتقال داده شده و روزانه برآورد متراژ شود.

10 – بهتر است چوبها هنگام کار کردن گروه هاي نصب از بسته بندي باز شوند. اما در صورتی که کارفرما مایل باشد تا چوبها را از نظر سالم یا معیوب بودن چک کند، بهتر است تا رسیدن گروه نصب مجدداً بسته بندي شود .

 

طراحی داخلی ترمووود

نگهداري پس از نصب

1 – به جهت سالم ماندن پروفیل هاي چوبی، توصیه می گردد الوارهاي چوبی در آخرین مرحله کار ساختمان نصب گردد. فاصله زمانی مابین نصب الوارهاي چوبی و زمان بهره برداري بیش از 3 ماه نباشد.

2 – پوشش رنگ دوام چوب را بالا برده و دقت شود هر قسمتی که فاقد پوشش شده سریعاً رنگ شود و در صورتی که پوشش رنگ به مرور زمان و تحت تاثیر عوامل جوي نازك شده یا از بین رفته باشد مجدداً رنگ شود.

3 – به جهت شستشو و تمیزکاري، تنها از آب استفاده شود .

4 – به جهت دوام باید از ورود آب به پشت کار جداً خودداري نمود و عایق بندي کامل در پشت کار انجام شود. به جهت جلوگیري از پوسیدگی می باید حتماً هوا پشت چوب در جریان باشد.

5 – از هر طرف از سر و ته چوب و مابین چوب می باید حد اقل 5 میلیمتر فاصله با سطوح درگیر خالی بماند تا در صورت انبساط و انقباض چوب جاي بازي داشته و تحت فشار قرار نگیرد.

6 – با بررسی هاي ادواري از سفت و محکم بودن چوبها و پیچ ها اطمینان حاصل شود.

7 – زیر سازي محکم، مقاوم در برابر زلزله، لرزشها و تحرکّات جانبی تهیه شده، ودر صورت استفاده از پروفیل آهنی حتما با ضد زنگ مناسب پوشش داده شود.

8 – فلاشینگ مناسب روي سطوح سر ریز قرار داده تا از ریزش و ورود آب به رویه و پشت چوب جلوگیري بعمل آید .

 

گارانتی چوب و اجرا :

مواردي که از نظر فنی منجر به اصلاح چوب یا اجرا می شود به شرح زیر است :

1 – ترکهاي عمیق طولی بلند تر از 25 سانتیمتر در سطح هر الوار شامل گارانتی تعویض می باشد.

2 – ترکهاي عمیق طولی بلندتر از 25 سانتیمتر در سر هر الوار شامل گارانتی تعویض می شود.

3 – پیچیدگی بیش از حد الوارها که باعث از فرم خارج شدن سطح کار و لطمه به زیبایی سطح نما گردند شامل گارانتی تعویض می شوند.

4 – لقی احتمالی الوارها به جهت شل شدن پیچ ها شامل گارانتی تعمیر می گردند.

5 – زنگ زدگی احتمالی پیچ ها شامل گارانتی تعویض می گردند.

6 – اصولاً رنگ سطح الوارهاي چوبی بسته به موقعیت رنگ پریدگی بیش از 10 % در نماهاي شمالی- شرقی و 20 % در نماهاي جنوبی- غربی و زودتر از موعد ) 5 سال( الوار ها شامل گارانتی تجدید رنگ می شوند.

7 – چنانچه رنگ پریدگی بیش از 20 % از موعد را شاهد باشیم، ترمیم رنگ، اجرت، حمل و نقل و اقامت به عهده شرکت می باشد.

8 – ترکهاي سطحی )غیرعمیق(کوچکتر از 30 سانتیمتر در سطح هر تخته با توجه به فرآوري محصول، ادامه نمی یابند و شامل گارانتی نمی گردند.

9 – ترکهاي سطحی طولی کوچکتر از 20 سانتیمتر در سر هرتخته شامل گارانتی نمی شوند.

10 – حرکت هاي جزئی چوب که تاثیري در زیبایی سطح کار ایجاد نمی نماید شامل گارانتی نمی گردند.

11 – صدمات ناشی از ضربات فیزیکی وارده به پروفیل که در اثر بی احتیاطی ایجاد شده باشد شامل گارانتی نمی گردند.

12 – کفپوش هاي چوبی محوطه باز)دکینگ( با توجه به محل قرارگرفتن، میزان تردد، شدت و زاویه تابش آفتاب در تابستان، متحمل شدن پیوسته برف و یخ در زمستان شامل گارانتی نمی گردند.

13 – در صورت نیاز و درخواست کارفرما امکان استعمال پوشش مجدد recoating توسط گروه خدمات پس از فروش خواهد بود.) با یارانه ویژه شرکت(

14 – در کفپوش هاي فضاي باز نوبت اول استعمال مجدد با سوبسید ویژه توسط فروشنده پس از یکسال صورت خواهد گرفت.

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

 • Wood Dryer

 • Pallet Dryer

 • Economic Wood Dryer

 • High Temperature Dryer

 • Termowood

Contact Us