فناوری آینده با الهام از فتوسنتز

فناوری آینده از فتوسنتز

ارگانیسم‌های فتوسنتزی، ابزارهایی بالقوه برای تولید سوخت‌های پاک هم‌چون هیدروژن و حتی متان هستند.

به تازگی، یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه تورکو در فنلاند، به توانایی جلبک سبز برای تولید هیدروژن پی‌برده است. جلبک سبز می‌تواند برای چند ثانیه هیدروژن تولید کند، اگر ابتدا در معرض تاریکی و شرایط ناهوازی (عاری از اکسیژن) و سپس در معرض نور قرار بگیرد. این تیم روشی را برای تمدید زمان تولید هیدروژن توسط جلبک سبز به مدت سه روز تدوین کرده که در مطالعه سال 2018 آنها در نشریة انرژی و علوم زیست محیطی گزارش شده است.

فتوسنتز
فتوسنتز

دانشمندان پیشرفت‌هایی در حوزه فتوسنتز مصنوعی داشته‌اند. به‌عنوان‌مثال، گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، یک سیستم مصنوعی را برای جذب دی‌اکسید کربن با استفاده از نانوسیم‌ها یا سیم‌هایی یافته‌اند که قطر آن‌ها تنها چند میلیاردیوم متر است. این سیم‌ها وارد سیستم میکروب‌هایی می‌شوند که دی‌اکسید کربن را با استفاده از انرژی نور خورشید، به سوخت یا پلیمرها تقلیل می‌دهند. این گروه، طرح خود را در سال 2015 در نشریه نانو لترز (Nano Letters) منتشر کرد.

در سال 2016، اعضای همین گروه، تحقیقی را در نشریة علم (Science) منتشر کرد که یک سیستم فتوسنتز مصنوعی دیگر را توصیف می‌کرد و در آن باکتری‌های مهندسی شدة خاص برای تولید سوخت مایع با استفاده از نور خورشید، آب و دی‌اکسید کربن استفاده می‌شدند.

به‌طورکلی، گیاهان قادر به جذب حدود یک درصد انرژی خورشید و استفاده از آن برای تولید ترکیبات آلی در طول فتوسنتز هستند. برعکس، سیستم مصنوعی پژوهشگران قادر است 10 درصد انرژی خورشید را برای تولید ترکیبات آلی جذب کند.

فتوسنتز
فتوسنتز

تحقیقات مستمر درزمینة فرآیندهای طبیعی همچون فتوسنتز به دانشمندان در توسعة روش‌های جدید برای استفاده از منابع مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر کمک می‌کنند. با توجه به این‌که نور خورشید، گیاهان و باکتری‌ها در همه‌جا موجود هستند، بهره‌برداری از قدرت فتوسنتز یک گام منطقی برای تولید سوخت‌های پاک و سوخت‌های عاری از کربن است.

برای مطالعه مقالات علمی درزمینة چوب به قسمت مقالات سایت ونون وود مراجعه کنید.

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

  • Wood Dryer

  • Pallet Dryer

  • Economic Wood Dryer

  • High Temperature Dryer

  • Termowood

Contact Us