چگونه چوب خشک را از چوب تر تشخیص بدهیم؟

چگونه چوب خشک را از چوب تر تشخیص دهیم؟

چگونه چوب خشک را از چوب تر تشخیص بدهیم؟

در قسمتی از لایو ونون‌وود با شرکت توسکاچوب، مهندس شهداب به این سوال پاسخ دادند که اگر متخصص چوب نباشیم، موقع خرید چوب چگونه چوب خشک را از چوب تر تشخیص دهیم.

ابتدا با فرض اینکه امکاناتی برای تشخیص خشک بودن یا نم داشتن چوب نداشته باشیم، به این سؤال پاسخ‌داده‌شده است؛ و در ادامه با فرض در دسترس داشتن دستگاه رطوبت‌سنج، توضیحاتی ارائه‌شده است.

شمارا دعوت به تماشای ویدئو زیر می‌کنیم.